Flekkefjord og Omegn Inustriforening (FOI) ble etablert rett etter krigen i 1949. Industrien lå dengang skadeskutt etter effekten av 2. verdenskrig, og gjenreisning og opprustning var sterkt tiltrengt. I 1999 kunne foreningen feire 50 år. I årene siden stiftelsen var det ikke de store forandringene i distriktets industri, og de aller fleste av bedriftene som var med fra starten, var fremdeles i drift og gjerne med oppsving.


"Som medlemmer kan opptas: a. Industrielle bedrifter i Flekkefjord og omegn. b. Personer, som er interessert i industri."

Fra protokollen fra konstituerende generalforsamling 31. januar 1949.


I 2018, året før foreningens 70-års jubileum, ser vi store forandringer i industrien. Nye bedrifter er kommet til og nye bransjer vokser frem og skyter fart som resultat av den teknologiske utviklingen.

FOI har helt siden oppstarten hatt en sentral rolle i det regionale næringsliv. Det skal vi fremdeles! Vi skal være et sterkt organ med en tydelig stemme som jobber for tilrettelegging for at våre bedrifter kan vokse.

En industriforening skal være et organ som beveger seg i takt med medlemmenes behov. Derfor går nå FOI inn i en prosess hvor vi ser på nettopp disse spørsmålene.

Hvilke oppgaver skal vi ha?
Hva skal vi brenne for?
Hvem skal vi være her for?