Ønsker du å engasjere deg i utviklingen av FOI, har du spørsmål eller innspill, kan du kontakte en av våre tre flotte representanter:

 

Odd Henning Sirnes
Daglig leder, MT Seperation AS
M: (+47) 38 32 06 10
o.sirnes@mtsep.no

Siv Kristin Egenes
Daglig leder, KSO Arkitekter
M: 90 68 25 86
siv.kristin.egenes@arkkso.no

Knut Martin Ytterdahl
Daglig leder, Ytterdahl AS
M: 47 415 22 102
knut@ytterdahlas.no